Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

Αρχεία cookies

Τι είναι τα «cookies» («μικρά αρχεία κειμένου»);

Αρχεία «cookies» νοούνται τα αρχεία πληροφοριών ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, ιδίως τα μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στην τερματική συσκευή του χρήστη και προορίζονται για τη χρήση των δικτυακών τόπων.

Τα αρχεία αυτά επιτρέπουν την αναγνώριση της συσκευής του χρήστη και την εμφάνιση της ιστοσελίδας προσαρμοσμένης στις ατομικές προτιμήσεις του.

Τα «Cookies» περιέχουν συνήθως το όνομα της ιστοσελίδας από την οποία προέρχονται, τον χρόνο αποθήκευσής τους στην τερματική συσκευή και έχουν ένα μοναδικό αριθμό.

Πως χρησιμοποιούμε τα «cookies»;

Τα αρχεία cookies περιέχονται στο πρωτόκολλο HTTP, το οποίο χρησιμοποιείται για την επικοινωνία του διακομιστή με το πρόγραμμα περιήγησης. Αποτελούνται από: το κλειδί που προσδιορίζει το όνομα αξίας, την αξία και το χρονικό διάστημα μετά το οποίο το πρόγραμμα περιήγησης οφείλει να διαγράψει το αρχείο cookie.

Οι λειτουργίες τους είναι ως επί το πλείστον οι συνήθεις που προβλέπονται από τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης.

Τα αρχεία cookies χρησιμοποιούνται προκειμένου το περιεχόμενο των ιστοσελίδων να προσαρμόζεται στις προτιμήσεις των χρηστών προκειμένου να εξατομικεύεται το περιεχόμενο των ιστοσελίδων και να αυξάνεται η χρηστικότητα τους για τον χρήστη.

Ποια αρχεία «cookies» χρησιμοποιούνται από εμάς;

Υπάρχουν δύο τύποι αρχείων «cookies» – τα «περιόδου σύνδεσης» και τα «μόνιμα».

Τα πρώτα είναι προσωρινά αρχεία που παραμένουν στη συσκευή του χρήστη μέχρι να αποσυνδεθεί από την ιστοσελίδα ή να απενεργοποιήσει το λογισμικό (πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο).

Τα «μόνιμα» αρχεία παραμένουν στη συσκευή του χρήστη για όσο χρονικό διάστημα έχει καθοριστεί στις παραμέτρους των «cookies» από τον χρήστη ή μέχρι να διαγραφούν από τον χρήστη χειροκίνητα.

Τα αρχεία «cookies» που χρησιμοποιούνται από τους συνεργάτες του χειριστού της ιστοσελίδας, ειδικότερα των χρηστών του διαδικτυακού τόπου, αποτελούν αντικείμενο της δικής τους πολιτικής απορρήτου.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και αρχεία «cookies»

Όταν ο Χρήστης επισκέπτεται την ιστοσελίδα μας, χρησιμοποιούμε τα «cookies» προκειμένου να αναγνωρίσουμε το πρόγραμμα περιήγησης ή την συσκευή του χρήστη – τα «cookies» συλλέγουν διαφόρων ειδών πληροφορίες, οι οποίες κατ’ αρχήν δεν αποτελούν Προσωπικά Δεδομένα (δηλ. δεν επιτρέπουν την αναγνώριση του χρήστη).

Ωστόσο, κάποιες εκ των συλλεγόμενων πληροφοριών, σε συνάρτηση με το περιεχόμενο και τη χρήση τους, δύνανται να συνδεθούν με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο και μπορεί να θεωρηθούν Προσωπικά Δεδομένα.

‘Ολα τα δεδομένα στον ιστότοπό μας Κρυπτογραφούνται

Δημιουργία Προφίλ

Κάνοντας χρήση της τεχνολογίας των «cookies» στην ιστοσελίδα μας, μας δίνεται η δυνατότητα να μάθουμε τις προτιμήσεις των χρηστών – παραδείγματος χάριν, αναλύοντας πόσο συχνά επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας, ή τι προϊόντα προτιμούν.

Η ανάλυση της διαδικτυακής συμπεριφοράς μας επιτρέπει να αντιληφθούμε τις συνήθειες και τις προσδοκίες των χρηστών προκειμένου να ανταποκριθούμε στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους.

Χάριν στην τεχνολογία των «cookies», μπορούμε όχι απλώς να προβάλλουμε στον χρήστη διαφήμιση προσαρμοσμένη σε αυτόν , επιπλέον δε να δημιουργήσουμε και να παρουσιάσουμε διαφημίσεις, προσφορές και εκπτώσεις που να απευθύνονται αποκλειστικά στο συγκεκριμένο χρήστη και σε κανέναν άλλο.

Η απόρριψη των «cookies» που επιτρέπουν την προσαρμοσμένη σε αυτόν διαφήμιση από το χρήστη δεν σημαίνει ότι ο Χρήστης δεν θα λαμβάνει καμία διαφήμιση κατά την επίσκεψή του στη δική μας ή άλλη ιστοσελίδα – στην περίπτωση αυτή ο Χρήστης θα συνεχίζει να λαμβάνει το ίδιο αριθμό διαφημίσεων, οι οποίες όμως δεν θα σχετίζονται με την παρούσα δραστηριότητα.

Περαιτέρω, η πρόσβαση στις πληροφορίες που αφορούν τη δραστηριότητα των χρηστών στο διαδίκτυο, με τη χρήση «cookies», μας επιτρέπει να διεξάγουμε ανάλυση της αγοράς και στατιστική ανάλυση μέσω του Google Analytics.

Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται και περιέχονται στα «cookies» δύναται να αποθηκευτούν και κατόπιν της λήξης του χρόνου περιήγησης γεγονός που επιτρέπει π.χ. τη χρήση τους στις μελλοντικές επισκέψεις του χρήστη.

Επαναστόχευση

Κάνοντας χρήση της τεχνολογίας των «cookies», μας δίνεται η δυνατότητα να προσεγγίσουμε τους χρήστες που κατά το παρελθόν επισκέφθηκαν την ιστοσελίδα μας, μέσω άλλων ιστοσελίδων, συμπεριλαμβανομένων αυτών που ανήκουν σε συνεργαζόμενες με εμάς εταιρείες.

Η απουσία σύνδεσης της διαφήμισης που παρουσιάζεται στο χρήστη με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του μπορεί να είναι ενοχλητική για αυτόν.

Πιστεύουμε ότι είναι πιο θελκτική και χρήσιμη για το χρήστη η προώθηση (σε αυτόν) μηνυμάτων που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του, γεγονός που προϋποθέτει την ανάλυση της προηγούμενης συμπεριφοράς του, βάσει της τεχνολογίας των «cookies».

Συνεπώς, στοχεύουμε στην προβολή στοχευμένης χρήσης διαφήμισης στο χρήστη, λαμβανομένης υπόψη της προηγούμενης δραστηριότητας του στο διαδίκτυο.

«Cookies» τρίτων

Τα cookies που χρησιμοποιούμε αποσκοπούν κυρίως στη βελτιστοποίηση της υπηρεσίας των χρηστών κατά τη χρήση του ιστοτόπου μας. Ωστόσο, συνεργαζόμαστε με άλλες εταιρείες στο πεδίο της διαφημιστικής τους δραστηριότητας.

Για τους σκοπούς αυτής της συνεργασίας, το πρόγραμμα περιήγησης ή άλλο λογισμικό που είναι εγκατεστημένο στη συσκευή του χρήστη αποθηκεύει επίσης cookies από φορείς που διεξάγουν τέτοιες δραστηριότητες μάρκετινγκ.

Μπορείτε να διαβάσετε τη λίστα των αξιόπιστων συνεργατών μας στην παρακάτω Πολιτική Cookies.

Τα cookies που στέλνονται από αυτές τις οντότητες υποτίθεται ότι βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα της παρουσίασης στις διαφημίσεις των χρηστών που αντιστοιχούν στην ηλεκτρονική τους δραστηριότητα – τρίτα μέρη παρέχουν διαφημιστικό περιεχόμενο στους χρήστες.

Επομένως, κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας, τα cookies από τους συνεργάτες μας αποθηκεύονται επίσης στον υπολογιστή σας ή σε άλλη συσκευή. Με αυτόν τον τρόπο, για παράδειγμα, συλλέγονται πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα που προβάλλονται ή αγοράζονται.

Αφαίρεση / αποκλεισμός αρχείων «cookies»

Υπενθυμίζεται ότι μπορείτε να διαχειριστείτε τη χρήση των cookies μέσω των ρυθμίσεων απορρήτου στην ιστοσελίδα μας ή του προγράμματος περιήγησης του Διαδικτύου.

Από προεπιλογή, τα προγράμματα περιήγησης στο Διαδίκτυο ή άλλο λογισμικό που είναι εγκατεστημένο σε έναν υπολογιστή ή μια συσκευή άλλου χρήστη που είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο επιτρέπουν την εισαγωγή ορισμένων τύπων «cookies» σε μια τέτοια συσκευή.

Αυτές οι ρυθμίσεις μπορούν να τροποποιηθούν κατά τρόπο που να εμποδίζει τη χρήση των «cookies» στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης ιστού ή να ενημερώνει για κάθε μεταφορά τους στη συσκευή του χρήστη. Με αυτόν τον τρόπο, η συγκατάθεση που εκφράζεται σχετικά με τη χρήση αυτής της τεχνολογίας μπορεί να τροποποιηθεί ή να ακυρωθεί οποιαδήποτε στιγμή (εμποδίζοντας την αποθήκευση cookies στο μέλλον).

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες και τους τρόπους χειρισμού των «cookies» είναι διαθέσιμες στις ρυθμίσεις του σχετικού λογισμικού (του προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο).

Ο περιορισμός της χρήσης των «cookies» ενδέχεται να επηρεάσει ορισμένες λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο.

Σημειώνεται ότι ο αποκλεισμός των cookies αφορά το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης. Αυτό σημαίνει ότι οι ίδιες ενέργειες θα πρέπει να ληφθούν για κάθε άλλο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται στην ίδια ή άλλη συσκευή.

 

Πολιτική απορρήτου , GDPR

O ιστότοπος της εταιρίας μας έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να συμμορφώνεται με την ακόλουθη εθνική και διεθνή νομοθεσία όσον αφορά την προστασία δεδομένων και την ιδιωτική ζωή των χρηστών:

EU Data Protection Directive 1995 (DPD)

EU General Data Protection Regulation 2018 (GDPR)

 

Η συμμόρφωση του εν λόγω δικτυακού τόπου με την προαναφερθείσα νομοθεσία, σημαίνει ότι αυτός ο ιστότοπος συμμορφώνεται με τη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων και τη νομοθεσία περί απορρήτου των χρηστών που έχουν θεσπιστεί και σε άλλες χώρες και εδάφη.

Εάν δεν είστε βέβαιοι για το αν ο ιστότοπος αυτός συμμορφώνεται με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και προστασίας προσωπικών δεδομένων της χώρας σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε παρακάτω) για διευκρινίσεις.

Προσωπικές πληροφορίες που συλλέγει αυτός ο ιστότοπος και γιατί τις συλλέγουμε

O ιστότοπος της εταιρίας μας συλλέγει και χρησιμοποιεί προσωπικές πληροφορίες για τους ακόλουθους λόγους:

  • Παρακολούθηση επισκέψεων ιστότοπου

Όπως και οι περισσότεροι ιστότοποι,  ο ιστότοπος της εταιρίας μας χρησιμοποιεί το Google Analytics (GA) για την παρακολούθηση της αλληλεπίδρασης του χρήστη.

Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να καθορίσουμε τον αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας, για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο βρίσκουν και χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες μας και για να δουν το ταξίδι τους μέσω του ιστότοπου.

Παρόλο που το GA καταγράφει δεδομένα όπως η γεωγραφική θέση, η συσκευή, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και το λειτουργικό σας σύστημα, καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν σας ταυτοποιεί προσωπικά.

Τα GA καταγράφουν επίσης τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την προσωπική σας αναγνώριση, αλλά η Google δεν μας παρέχει πρόσβαση σε αυτό.

Θεωρούμε ότι η Google είναι επεξεργαστής δεδομένων τρίτου μέρους .

Τα GA χρησιμοποιεί cookies, λεπτομέρειες για τα οποία μπορείτε να βρείτε στο Google’s developer guides. Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί την εφαρμογή analytics.js του GA.

Η απενεργοποίηση των cookies στο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο θα αποτρέψει τον GA από την παρακολούθηση οποιουδήποτε μέρους της επίσκεψής σας σε σελίδες αυτού του ιστότοπου.

Φόρμες Επικοινωνίας και αποστολής στοιχείων

Σε περίπτωση που επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας στη σελίδα

Επικοινωνήστε μαζί μας ή σε έναν σύνδεσμο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σαν αυτόν, κανένα από τα δεδομένα που παρέχετε δεν θα αποθηκευτεί από αυτόν τον ιστότοπο ή θα μεταβιβαστεί / θα υποβληθεί σε επεξεργασία από οποιονδήποτε επεξεργαστή δεδομένων τρίτου μέρους .

Αντίθετα, τα δεδομένα θα ταξινομηθούν σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα μας σταλούν μέσω του πρωτοκόλλου SMTP (Simple Mail Transfer Protocol).

Οι διακομιστές SMTP προστατεύονται από TLS (μερικές φορές γνωστός ως SSL), που σημαίνει ότι το περιεχόμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογραφείται χρησιμοποιώντας κρυπτογραφία SHA-2, 256-bit πριν να αποσταλεί μέσω του διαδικτύου.

Το περιεχόμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποκρυπτογραφείται από τους τοπικούς υπολογιστές και συσκευές.

 

Πώς αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία:

Για την περιήγησή σας στον ιστότοπο της εταιρίας μας  απαιτείται εισαγωγή των προσωπικών σας στοιχείων, μόνο στην περίπτωση που επιθυμείτε να έλθετε σε επικοινωνία μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας  μέσω της οποίας μας κοινοποιείτε στοιχεία επικοινωνίας σας ή σαν πελάτης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.

Ηλεκτρονικό κατάστημα

Τα προσωπικά σας στοιχεία σχετικά με τις παραγγελίες σας αποθηκεύονται ως ακολούθως:

Διατήρηση ανενεργών λογαριασμών /  1 έτος

Διατήρηση εκκρεμών παραγγελιών / 2 μήνες

Διατήρηση εσφαλμένων παραγγελιών / 2 εβδομάδες

Διατήρηση ακυρωμένων παραγγελιών / 1 εβδομάδα

Διατήρηση ολοκληρωμένων παραγγελιών / 1 έτος

Μετά την πάροδο των χρόνων αυτών αυτόματα τα δεδομένα διαγράφονται από την βάση δεδομένων του ενεργού ηλεκτρονικού μας καταστήματος.

 

Πληροφορίες σχετικές με τον διακομιστή αυτού του ιστότοπου:

Αυτή η ιστοσελίδα φιλοξενείται από την Onesmart Promotion στο Dedicate δίκτυο Corfuservers.com με τεχνολογίες οι οποίες συναντώνται σε datacenters παγκόσμιας κλάσης.

Μερικά από τα πιο αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά ασφαλείας του κέντρου δεδομένων είναι τα εξής:

Πρότυπο Ασφάλειας Πληροφοριών ISO 27001

Πρότυπο Ασφάλειας Πληροφοριών PCI DSS

 

Όλη η επισκεψιμότητα (μεταφορά αρχείων) μεταξύ αυτού του ιστότοπου και του προγράμματος περιήγησής σας είναι κρυπτογραφημένη και εξυπηρετείται μέσω HTTPS και μόνο

 

Οι επεξεργαστές δεδομένων τρίτου μέρους που χρησιμοποιούμε:

Χρησιμοποιούμε έναν αριθμό τρίτων μερών για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων εκ μέρους μας. Αυτά έχουν επιλεγεί προσεκτικά και όλα αυτά συμμορφώνονται με τη νομοθεσία που ορίζεται στο τμήμα 2.0. Και τα 2 από αυτά τα τρίτα μέρη έχουν την έδρα τους στις ΗΠΑ και είναι συμβατά με το EU-U.S Privacy Shield.

Google Privacy policy

 

Παραβιάσεις Δεδομένων:

Θα αναφέρουμε τυχόν παράνομη παραβίαση δεδομένων της βάσης δεδομένων αυτού του ιστοτόπου ή της βάσης δεδομένων κάθε τρίτου μέρους επεξεργασίας δεδομένων σε οποιοδήποτε και όλα τα σχετικά πρόσωπα και αρχές εντός 72 ωρών από την παραβίαση εάν είναι προφανές ότι τα προσωπικά δεδομένα που αποθηκεύονται σε αναγνωρίσιμη μορφή έχουν κλαπεί.

Αλλαγές στην πολιτική απορρήτου μας

Η πολιτική απορρήτου μπορεί να αλλάζει από καιρό σε καιρό σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις εξελίξεις στον κλάδο.

Δεν θα ενημερώσουμε ρητά τους πελάτες μας ή τους χρήστες του ιστότοπου για αυτές τις αλλαγές.

Αντ ‘αυτού, σας συνιστούμε να ελέγχετε περιστασιακά αυτή τη σελίδα για τυχόν αλλαγές πολιτικής.

Ειδικές αλλαγές πολιτικής και ενημερώσεις αναφέρονται στο αρχείο καταγραφής αλλαγών παρακάτω.

Τρέχουσα Έκδοση 1.2 – 24.5.2018 (Αλλαγή απορρήτου , Ευρωπαϊκή Νομοθεσία)

Comments are closed.